School

Samenwerken is geregeld geen gemakkelijke opgave. Zeker in een wereld waar de waarheid vele versies lijkt te hebben. Gevoeligheid ontwikkelen voor deze verschillende stemmen die hun versie van de wereld uitdrukken is nuttig en verwarrend.

 “It is much harder to hurt someone if you know their story”                                                                        – Scott Ranking,  CEO & Creative Director Big Hart-

 Je bewegen door persoonlijke en collectieve verhalen, leren over elkaars versies van waarheid, is een belangrijke persoonlijke en leiderschapsvaardigheid die behulpzaam is in het bouwen aan en behouden van sterke en veilige teams. Verhalen hebben het vermogen om de identiteiten van individuen en collectieven te produceren, uit te dagen en te veranderen: het is een manier om orde aan te brengen in de dagelijkse (werk)praktijk, emoties te verkennen en te zoeken naar betekenis en verbinding met anderen.    De School voor Narratief Leiderschap helpt u en uw team om interpretaties van situaties te verkennen en zo bij te dragen aan een veiligere werkomgeving en sterkere samenwerking. We kijken naar het effect van interpretaties op gedrag, communicatie en samenwerking. We verkennen inclusieve taal, congruente houding en nuttige actie. Via op maat gemaakte interventies vergroot je je gevoeligheid voor verschillende stemmen en perspectieven, luister je naar jezelf en anderen met een verfijnd bewustzijn en experimenteer je met manieren om alle stemmen uit te nodigen, adequaat te reageren en met vertrouwen richting te