Ruimte maken voor Dialoog

Samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Zeker in een wereld waar de waarheid vele versies heeft. Gevoeligheid en vaardigheid ontwikkelen om die verschillende perspectieven boven tafel, bespreekbaar, invoelbaar en werkbaar te maken is nuttig en lastig.

Elkaars versies van de wereld leren zien, ofwel het expliciet maken van persoonlijke en collectieve ervaringen en interpretaties, is een belangrijke persoonlijke en leiderschapsvaardigheid die behulpzaam is voor het bouwen aan en behouden van effectieve werkrelaties.

De School voor Narratief Leiderschap helpt besturen, leidinggevenden, teams en werknemers bij het vorm geven van veerkrachtige samenwerking en een sociaal veilige werkomgeving.

Aanbod

Organisatiebrede aanpak: Carla-Maria werkt mee aan systeemverandering. Een voorbeeld.

Als kwartiermaker Sociale Veiligheid was zij voor de TUeindhoven aanjager voor en verbinder tijdens een cultuurverandering die nodig is als voorwaarde voor een sociaal veilige werkomgeving.

Bottum-up aanpak begeleiden: iedereen doet er toe en doet mee. Een voorbeeld.

Carla-Maria was initiatiefnemer van en meebouwer aan de ‘De Wellbeing Signalgroup’ binnen de faculteit Mechanical Engeneering op de TU in Eindhoven. Door het oprichten van de Signalgroup creëren collega’s samen een veilige ruimte om tijdig te spreken over alles wat belangrijk is voor studenten en collega’s dat te maken heeft met welzijn. Het bestuur krijgt tijdig zicht op signalen.

De impuls groeide uit tot een mooi voorbeeld van een collectieve en bottom-up aanpak voor meer welzijn op de werkvloer. De steun en bereidheid van het bestuur om te leren is cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de Wellbeing Signalgroup en te worden wat het nu is. Vertrouwen en ruimte te geven aan een onbekende initiatief, en aan medewerkers die zich stap voor stap verbinden en gezamenlijk vorm geven is lastig en nodig.

Carla-Maria ondersteunde zowel de medewerkers als het bestuur hierbij en was klankbord voor voorzitterMonica Zakhari.


Keynote spreker:

Carla-Maria is een inspirerende en energieke spreker over thema’s als psychologische veiligheid, sociale veiligheid en leiderschap, samenwerken.

Dagvoorzitter en gespreksbegeleider tijdens een congres of op themadagen

Als je een verbindende, energieke en scherpzinnig proces-en gespreksleider zoekt voor een je congres of themadag – neem dan contact op met Carla-Maria.

Carla-Maria is een inspirerende en energieke spreker over thema’s als psychologische veiligheid, sociale veiligheid en leiderschap, samenwerken.

Teamondersteuning Sociale Veiligheid

Carla Maria ondersteunt teams en hun leidinggevenden bij het op gang brengen van gesprekken rondom sociale veiligheid, en begeleidt (onderdelen van) teams als coach en mediator met herstel tijdens of na een conflict.

Meten is weten: Psychological Safety Index

Individuele support: als coach en extern Vertrouwenspersoon

Carla-Maria loopt met je op, luistert en spiegelt. Ze is een scherpzinnige luisteraar. Door haar lichtvoetige aanpak worden zware thema’s dragelijk.

 

Carla-Maria Verwer

Mijn naam is Carla Maria Verwer. Ik ben een specialist in Interactiepatronen & Samenwerking, met een focus op psychologische veiligheid en welzijn op de werkvloer. Ik ondersteun teams en hun leiders om toe te werken naar een veiliger en inclusievere team culture. Ik werk vooral in een academische en technische context en bied (voornamelijk) training en ondersteuning aan in het Engels.

Ik ben lid van

Ik word geregeld omschreven als scherpzinnig, gedecideerd en lichtvoetig. En moedig. Een gelijkwaardige en scherpzinnige gesprekspartner die meebeweegt als het nodig is voor de situatie, uitnodigt om verschillende perspectieven op tafel te krijgen, en standvastig blijft als dit constructiever is om de situatie in beweging te brengen in een andere richting dan tot nu toe gewoon was.

Ik heb een achtergrond als Intern Communicatie Adviseur & Community Art Theatermaker. Ik ben getraind en ervaren in activerende gespreksvormen om luisterend vermogen te vergroten en zichtbaarheid van verschillende perspectieven te faciliteren. Dat kan uitmonden in een voorstelling, een beleidsadvies, een training in bewustwording of een vaardigheidstraining. En gaat via het aansluiten bij bestaande initiatieven en verbinden en bewegen van verschillende partijen binnen de gegeven context.

Om dit goed te doen beweeg ik me gemakkelijk tussen verschillende lagen van een organisatie of een wijk. Voeling krijgen met wat er speelt. Soms door actief een impuls, lezing of werkvorm aan te bieden, soms door eerst langs zij te komen en open in gesprek te gaan. Eerst meebewegen en dan aansluiten of terugduwen. Bijvoorbeeld. Altijd met het onderliggende en leidende einddoel voor ogen: dat kan dus een bijdrage zijn aan het vorm geven van een strategie of missie, of om participatie zelf. Hoe komen ook mensen aan het woord en in beeld, die we minder snel horen of zien? In een veiliger klimaat doen alle mensen er toe én mee: in dialoog én via dialoog.

Contact

carlamaria@schoolvoornarratiefleiderschap.nl |  Utrecht | 0031 6 28 65 26 12 |

Kunnen we iets voor elkaar betekenen? “We brengen elkaar op gang. Ik voeg voortdurend andermans gedachten aan de mijne toe. Die vervorm ik tot iets van mezelf, iets persoonlijks dat ik weer deel.” – Guus Kuijer