Interview kwartiermaker Sociale Veiligheid TUeindhoven

https://www.cursor.tue.nl/achtergrond/2023/juli/week-1/kwartiermaker-sociale-veiligheid-leer-elkaar-aan-te-spreken/

Aanjager zijn voor een cultuurverandering en een scherpe dialoog mogelijk maken aan de TU/e: zo ziet Carla Maria Verwer haar taak als kwartiermaker sociale veiligheid. Sinds januari heeft ze in die functie onder andere teamdialogen opgezet, met besturen van faculteiten en diensten gesproken en een leertafel gecreëerd voor het Social Safety Support Netwerk. “Medewerkers aan de TU/e hebben hart voor hun werk, zijn betrokken en bereid om te leren. Wat alleen in veel gevallen nog ontbreekt, is een aanspreekcultuur.”