Oprichter

Mijn veelvormige werkpraktijk is het resultaat van een gevarieerde achtergrond. Na een master in de Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met een specialisatie in Communicatie in Organisaties; studeerde ik af als docerend theatermaker en dramadocent aan de Academie voor Theater in Tilburg. Ik heb een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Ik ben getraind in en gecertificeerd in: Narratieve Therapie en Counseling, Krachtgericht Coachen (evidence based benadering voor leren en coachen), de CSR-methode (Chronische Stress Reversal – een psycho-biologische evidence based benadering van stress en burn-out), Transactionele Analyse, Voice Dialogue en  Jung Type index (MBTI).

Vanaf 2009  werk ik vanuit  De Theaterpraktijk met kwetsbare groepen in wijken: we maken voorstellingen op basis van de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Voor mijn visie op Sociaal Artistiek Theater en een portfolio van mijn theaterwerk gaat u naar De Theaterpraktijk In 2017 richtte ik de School voor Narratief Leiderschap op. De school vertaalt mijn ervaring als theatermaker en leiderschapstrainer naar een narratieve perspectief op (persoonlijk) leiderschap. Mijn visie op Sociaal Artistiek Theater is te herkennen in het aanbod van de school.

Vanuit een Narratief Perspectief en door het oprichten van de School voor Narratief Leiderschap, hoop ik bij te dragen aan een meervoudig perspectief op bestaande zaken, bewust te worden van wat kostbaar voor je is, proberen te handelen en te communiceren op een hierbij passende manier en anderen te inspireren dit ook te doen. En dit alles op een bij voorkeur lichtvoetige en speelse manier.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van Beroepscoaches en ik ben bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd als docent waardoor workshops voor onderwijsinstellingen vrij zijn van BTW.