Carla-Maria Verwer

Mijn naam is Carla Maria Verwer. Ik ben een specialist in Interactiepatronen & Samenwerking, met een focus op psychologische veiligheid en welzijn op de werkvloer. Ik ondersteun teams en hun leiders om toe te werken naar een veiliger en inclusievere team culture. Ik werk vooral in een academische en technische context en bied (voornamelijk) training en ondersteuning aan in het Engels.

Ik ben lid van

Ik word geregeld omschreven als scherpzinnig, gedecideerd en lichtvoetig. En moedig. Een gelijkwaardige en scherpzinnige gesprekspartner die meebeweegt als het nodig is voor de situatie, uitnodigt om verschillende perspectieven op tafel te krijgen, en standvastig blijft als dit constructiever is om de situatie in beweging te brengen in een andere richting dan tot nu toe gewoon was.

Ik heb een achtergrond als Intern Communicatie Adviseur & Community Art Theatermaker. Zie www.theaterpraktijk.nl voor een impressie. Ik ben getraind en ervaren in activerende gespreksvormen om luisterend vermogen te vergroten en zichtbaarheid van verschillende perspectieven te faciliteren. Dat kan uitmonden in een voorstelling, een beleidsadvies, een training in bewustwording of een vaardigheidstraining. En gaat via het aansluiten bij bestaande initiatieven en verbinden en bewegen van verschillende partijen binnen de gegeven context.

Om dit goed te doen beweeg ik me gemakkelijk tussen verschillende lagen van een organisatie of een wijk. Voeling krijgen met wat er speelt. Soms door actief een impuls, lezing of werkvorm aan te bieden, soms door eerst langs zij te komen en open in gesprek te gaan. Eerst meebewegen en dan aansluiten of terugduwen. Bijvoorbeeld. Altijd met het onderliggende en leidende einddoel voor ogen: dat kan dus een bijdrage zijn aan het vorm geven van een strategie of missie, of om participatie zelf. Hoe komen ook mensen aan het woord en in beeld, die we minder snel horen of zien? In een veiliger klimaat doen alle mensen er toe én mee: in dialoog én via dialoog.