Oprichter

Mijn naam is Carla Maria Verwer en ik ben oprichter van de School voor Narratief Leiderschap. Ik ben een specialist in Interactiepatronen & Samenwerking, met een focus op psychologische veiligheid en welzijn op de werkvloer. Ik ondersteun teams en hun leiders om toe te werken naar een veiliger en inclusievere team culture. Ik werk vooral in een academische en technische context en bied (voornamelijk) training en ondersteuning aan in het Engels.

Ik word geregeld omschreven als scherpzinnig, gedecideerd en lichtvoetig. En moedig. Een gelijkwaardige en scherpzinnige gesprekspartner die meebeweegt als het nodig is voor de situatie, uitnodigt om verschillende perspectieven op tafel te krijgen, en standvastig blijft als dit constructiever is om de situatie in beweging te brengen in een andere richting dan tot nu toe gewoon was.

Lid van Volgende beroepsverenigingen

  • NOBCO – Nederlandse Orde van Beroepscoaches
  • LVV – Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen

Ik heb een achtergrond als Intern Communicatie Adviseur & Community Art Theatermaker. Ik ben getraind en ervaren in activerende gespreksvormen om luisterend vermogen te vergroten en zichtbaarheid van verschillende perspectieven te faciliteren. Dat kan uitmonden in een voorstelling, een beleidsadvies, een training in bewustwording of een vaardigheidstraining. En gaat via het aansluiten bij bestaande initiatieven en verbinden en bewegen van verschillende partijen binnen de gegeven context.

Om dit goed te doen beweeg ik me gemakkelijk tussen verschillende lagen van een organisatie of een wijk. Voeling krijgen met wat er speelt. Soms door actief een impuls, lezing of werkvorm aan te bieden, soms door eerst langs zij te komen en open in gesprek te gaan. Eerst meebewegen en dan aansluiten of terugduwen. Bijvoorbeeld. Altijd met het onderliggende en leidende einddoel voor ogen: dat kan dus een bijdrage zijn aan het vorm geven van een strategie of missie, of om participatie zelf. Hoe komen ook mensen aan het woord en in beeld, die we minder snel horen of zien? In een veiliger klimaat doen alle mensen er toe én mee: in dialoog én via dialoog.

Welke scholing  en werkervaring neem ik mee?

Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit met een master Bedrijfscommunicatie – specialisatie Interne Communicatie. Mijn afstudeeronderzoek deed ik in Zuid-Afrika met een onderzoek naar culturele verschillen & overtuigingskrach in HIV/AIDS voorlichtingsteksten. Ik studeerde af aan de Academie voor Theater in Tilburg als docerend theatermaker via een voorstelling met en gebaseerd op persoonlijke verhalen van Marokkaanse Jongeren in Schiedam.

Ik heb gewerkt als strategisch communicatie adviseur, dramadocent, community-art theatermaker, assistent programmeur International Community Arts Festival Rotterdam, artistiek leider Goudse Clownsschool, trainer Professionele en Persoonlijke ontwikkeling, moderator bijeenkomsten en (executive) coach. Ik ben gecertificeerd Vertrouwenspersoon.

Ik ben verder geschoold in Mediation, Krachtgericht Coachen van Fred Korthagen, Narratieve Therapie & hulpverlening, Voice dialogue &Transactionele analyse. Ik ben gecertificeerd om te werken volgens de CSR-Methode: CSR staat voor Chronic Stress Reversal en is een evidence based methode die richt zich op het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. Ik gecertificeerd trainer in: Jung Type Index trianer (MBTI), Real Drives, Disc & Drijfveren. En ten slotte ben ik Licenced Psychological Safety Practitioner waardoor ik de Psychologisch Veiligheids Index ontwikkeld door Amy Edmondson kan inzetten als middel.

Ik werk met veel plezier voor verschillende opdrachtgevers: 

  • TuEindhoven – Technical University
  • TNO – Innovation for life
  • Sensorfact – slim energie besparen in de industrie.
  • Sabic – innovative solutions for industry
  • Divimove – now known as We are Era – your shortcut to every European Community