Aanbod

Organisatiebrede aanpak: Carla-Maria werkt mee aan systeemverandering. Een voorbeeld.

Als kwartiermaker Sociale Veiligheid was zij voor de TUeindhoven aanjager voor en verbinder tijdens een cultuurverandering die nodig is als voorwaarde voor een sociaal veilige werkomgeving.

Bottum-up aanpak begeleiden: iedereen doet er toe en doet mee. Een voorbeeld.

Carla-Maria was initiatiefnemer van en meebouwer aan de ‘De Wellbeing Signalgroup’ binnen de faculteit Mechanical Engeneering op de TU in Eindhoven. Door het oprichten van de Signalgroup creëren collega’s samen een veilige ruimte om tijdig te spreken over alles wat belangrijk is voor studenten en collega’s dat te maken heeft met welzijn. Het bestuur krijgt tijdig zicht op signalen.

De impuls groeide uit tot een mooi voorbeeld van een collectieve en bottom-up aanpak voor meer welzijn op de werkvloer. De steun en bereidheid van het bestuur om te leren is cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de Wellbeing Signalgroup en te worden wat het nu is. Vertrouwen en ruimte te geven aan een onbekende initiatief, en aan medewerkers die zich stap voor stap verbinden en gezamenlijk vorm geven is lastig en nodig.

Carla-Maria ondersteunde zowel de medewerkers als het bestuur hierbij en was klankbord voor voorzitterMonica Zakhari.


Keynote spreker:

Carla-Maria is een inspirerende en energieke spreker over thema’s als psychologische veiligheid, sociale veiligheid en leiderschap, samenwerken.

Dagvoorzitter en gespreksbegeleider tijdens een congres of op themadagen

Als je een verbindende, energieke en scherpzinnig proces-en gespreksleider zoekt voor een je congres of themadag – neem dan contact op met Carla-Maria.

Carla-Maria is een inspirerende en energieke spreker over thema’s als psychologische veiligheid, sociale veiligheid en leiderschap, samenwerken.

Teamondersteuning Sociale Veiligheid

Carla Maria ondersteunt teams en hun leidinggevenden bij het op gang brengen van gesprekken rondom sociale veiligheid, en begeleidt (onderdelen van) teams als coach en mediator met herstel tijdens of na een conflict.

Meten is weten: Psychological Safety Index

Individuele support: als coach en extern Vertrouwenspersoon

Carla-Maria loopt met je op, luistert en spiegelt. Ze is een scherpzinnige luisteraar. Door haar lichtvoetige aanpak worden zware thema’s dragelijk.