Aanbod

Organisatiebrede aanpak: Carla-Maria werkt mee aan systeemverandering. Een voorbeeld.

Als kwartiermaker Sociale Veiligheid was zij voor de TU/eindhoven aanjager voor en verbinder tijdens een cultuurverandering die nodig is als voorwaarde voor een sociaal veilige werkomgeving.

Bottum-up aanpak begeleiden: iedereen doet er toe en iedereen doet mee. Een voorbeeld.

Carla-Maria was initiatiefnemer van en meebouwer aan de ‘De Wellbeing Signalgroup’ binnen de faculteit Mechanical Engeneering op de TU/eindhoven. Door het oprichten van de Signalgroup creëren collega’s samen een veilige ruimte om tijdig te spreken over alles wat belangrijk is voor studenten en collega’s dat te maken heeft met welzijn op de werkvloer. Het bestuur krijgt tijdig zicht op signalen.

De impuls groeide uit tot een mooi voorbeeld van een collectieve én bottom-up aanpak voor meer welzijn op de werkvloer en in de leeromgeving. De steun en bereidheid van het bestuur om te leren is cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de Wellbeing Signalgroup en om te worden wat het nu is. Vertrouwen en ruimte te geven aan een onbekende initiatief, en aan medewerkers die zich stap voor stap verbinden en gezamenlijk vorm geven is lastig en nodig.

Carla-Maria ondersteunde zowel de medewerkers als het bestuur hierbij en was klankbord voor voorzitter Monica Zakhari.


Keynote spreker:

Carla-Maria is een inspirerende en energieke spreker over thema’s als psychologische veiligheid, sociale veiligheid en leiderschap en constructieve samenwerking.

Dagvoorzitter en gespreksbegeleider tijdens een congres, themadagen of overleg.

Als je een verbindende, energieke en scherpzinnig proces-en gespreksleider zoekt voor een je congres, themadag over overleg- neem dan contact op met Carla-Maria.

Team- en leiderschapsondersteuning Psychologische en Sociale Veiligheid

Carla Maria ondersteunt teams en hun leidinggevenden bij het op gang brengen van gesprekken rondom psychologische en sociale veiligheid, en begeleidt (onderdelen van) teams als coach en mediator met herstel tijdens of na een conflict.

Meten is weten: Psychological Safety Index

Leiderschapstraining op maat

Carla-Maria geeft in-company leiderschapstrainingen die zich richten op bijdragen aan constructieve samenwerking, stimuleren van een gezonde groepsdynamiek in je team en omgaan met ongemak, conflict en herstel.

Teamdialoog over Psychologische en sociale veiligheid

Sociale en psychologische veiligheid zijn een brede termen, die verwijzijn naar hoe we met elkaar omgaan, naar het identificeren van wat als gewenst of ongewenst gedrag wordt beschouwd in onze (groeps)interacties, en met betrekking tot (persoonlijke) grenzen in zaken rond diversiteit en inclusie, intimidatie en discriminatie.

In een teamdialoog is gaat het team in gesprek over verschillende aspecten die te maken hebben met Sociale en Psychische Veiligheid. In een interactieve middag probeer je samen op manieren te komen waarop je de Sociale Veiligheid in je team zo goed mogelijk kunt verbeteren. Deze teamdialoog geeft de mogelijkheid als collectief te starten of verder te gaan met het vorm geven van een veiligere werkomgeving.

Doel teamdialoog: open gesprekken over onderwerpen en kwesties die verband houden met hoe jullie op het werk met elkaar omgaat – kortom een gezamenlijk verkenning van veiligheid en onveiligheid. Waarbij we gericht zijn op het vergroten van begrip voor en meer openheid naar elkaar: een basis voor constructieve samenwerking, verder gesprek en vervolgstappen naar een veiligere werkomgeving.

Mogelijke gespreksonderwerpen:

• Wat zijn signalen van veiligheid en onveiligheid

• Strategieën voor stem: ruimte innemen, ruimte geven en ruimte vasthouden

• Uitdagende situaties: Onderzoek de perceptie van situaties en persoonlijke posities.

• Verkennen van (ondermijnende) krachten van veiligheid: machtsdynamiek, groepsdynamiek, interpersoonlijke dynamiek, intrapersoonlijke dynamiek.

• Productief reageren: collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde werkomgeving

• Actiekader: verantwoording, wederkerigheid en reparatie

• Aandacht voor het ondersteuningsnetwerk en procedures voor het melden van ongewenst en ongepast gedrag in uw organisatie

• Acties en persoonlijke beïnvloeding

Neem contact met mij op voor mogelijkheden in uw context

Teamdialogen

Individueel support:

Klankbord in lastige situaties: HR adviseurs en leidinggevenden vinden in Carla-Maria een klankbord die hen helpt met exploreren van handelingsmogelijkheden tijdens lastige/complexe situaties rondom grensoverschrijdend gedrag en integriteit vraagstukken. Welke volgende stap is helpend de gegeven situatie, voor de betrokken én de geschrokkenen, met aandacht voor verantwoordelijkheden, rollen en taken, heldere en tijdige communicatie en met aandacht voor herstel en nazorg.

Coach persoonlijke en loopbaanvragen Carla-Maria loopt met je op, luistert en spiegelt. Ze is een scherpzinnige luisteraar. Door haar lichtvoetige aanpak worden zware thema’s dragelijk.

Extern vertrouwenspersoon Carla-Maria is extern vertrouwenspersoon