Narratief Leiderschap

Narratief Leiderschap gaat om de poging verder te kijken dan de eigen en/of de maatschappelijke dominante voorstelling van een situatie. Het gaat om (her)positioneren van standpunten en perspectieven

Narratief Leiderschap biedt een structuur voor het idee dat de interpretatie van een situatie niet op zichzelf staat, maar ook afhankelijk is van de verbindingen en relaties die we leggen. Wij onderscheiden daarom het verhaal van het narratief. Waarbij het verhaal een afzonderlijke gebeurtenis is, en het narratief als een rode draad van betekenis de verhalen met elkaar verbindt. Het narratief creëert en onthult daarmee leidende (werk- en levens) thema’s.

De wisselwerking tussen verhaal en narratief is wat we Narratief Perspectief noemen: het onthult én creëert betekenis. De verbindingen die je tussen verhalen maakt zijn jóúw narratieven. Jouw narratieven zijn gebaseerd op jouw verhalen. We hebben allemaal dominante narratieven. En we verbinden nieuwe gebeurtenissen en nieuwe verhalen meestal door middel van de narratieven die het bekendst voor ons zijn. Dat maakt dat ze dominant blijven. Dat gaat automatisch en veelal onbewust waardoor je ze niet bevraagt. Eerdere verbindingen voorspellen vaak het type verhalen voor toekomstige verbindingen. Dat maakt de interactie tussen verhaal en narratief een recursief proces. Ze hebben een (versterkend) effect op elkaar. Onze betekenis-en zingeving is afhankelijk van dit veelal automatische en onbewuste recursieve proces. Dat maakt het moeilijk om open te staan voor een alternatief standpunt en ander mogelijkheden. En daar sta je niet alleen in.

Andere mensen, de organisatie waar je werkt, je nieuwe schoonouders: ze hebben allemaal eigen dominante en vaak onbewuste narratieven. Zo lang we geloven dat deze narratieven waar zijn, en we vergeten dat ze het resultaat zijn van persoonlijke perceptie, dan dragen narratieven eerder bij aan onbegrip en verdeling dan aan acceptatie en verbinding. Als ze (ogenschijnlijk) niet overeen komen uiteraard. Zo wordt het moeilijk om gezond, harmonieus (genoeg) te werken en te leven met ruimte voor diversiteit. En hoe kan een context, die maar lastig verschillende kleuren van de regenboog kan waarderen, bijdragen aan een betekenisvol (werk)leven?

De School voor Narratief Leiderschap wil graag bijdragen aan een gezonde werkcontext en leefomgeving. Inzicht in de (persoonlijke) mechanismen van betekenis geven dragen daar wat ons betreft aan bij. Een Narratief Perspectief ontrafelt standpunten en de manier waarop je betekenis toekent aan relaties, situaties en gemaakte en nog te nemen keuzes. Door meer zicht te krijgen op dominante en alternatieve routes en ruimte te geven aan andere, vergeten of minder vertelde verhalen, ontstaan er rijkere narratieven. Een ruimere blik biedt meer handelingsmogelijkheden. En die mogelijkheden zouden wel eens beter kunnen passen bij wat voor jou betekenisvol is, dan de bekende routes en keuzes die je tot nu toe maakte. Wie weet. De School voor Narratief Leiderschap wil ruimte bieden en aan aanbod aanbieden om gezamenlijk en lichtvoetig op onderzoek uit te gaan.