Coaching

Wat is voor jou belangrijk? En lukt het je om daar tijd en aandacht aan te besteden? Als je op zoek bent naar een klankbord, om scherper te krijgen waar je (voor) staat en om stappen te maken die voor jou nu van belang zijn op een manier die voor jou passend is, neem dan eens contact op. Carla Maria werkt vooral met docenten, academici, young professionals en leidinggevenden in kennisorganisaties.

Vanuit een narratief perspectief, met praktische werkvormen en met behulp van evidence based modellen, staan we in een aantal gesprekken stil bij waar je nu staat, waar je naar toe wilt en welke stappen je kunt zetten (of laten) om dat vorm te geven. In de narratieve benadering gaat de aandacht uit naar de betekenis die je toekent aan de verschillende aspecten van en rollen in je leven. We staan stil bij wat kostbaar voor je is, waar je aandacht naar toe gaat, waar er meer ruimte zou kunnen zijn en waar je meer speelruimte zou willen.

Er is ruimte om te experimenten met (nieuw) gedrag om (verder) op pad te gaan. Op een manier die wellicht beter bij je past. Of met een scherper beeld van de richting die waardevol voor je is. Misschien werk je geruime tijd bij een organisatie en vraag je je af wat voor jou een passende volgende stap is.  Of misschien vind je het lastig een voor jou prettige balans tussen werk en privé te vinden. Ben je begonnen aan je eerste baan en is het bewaken van je grenzen lastiger dan je dacht. Of ben je net de 40 of 50 gepasseerd, ervaar je ‘is dit het nou’ en weet je niet wat je daar nou mee moet. De schepen achter je verbranden of in gesprek gaan. Ik zou om te beginnen voor dat laatste kiezen.

Narratief Perspectief kan behulpzaam zijn als je wil kijken naar:

  • Loopbaanontwikkeling: mijn professionele verhalen en keuzes – wat is betekenisvol betekenisvol voor mij, wat wil ik meer of minder (doen)?
  • Ambitieus en gezond werken: wat is ambitie voor mij? Wanneer is iets genoeg voor mij? Wat vertelt mijn lijf mij (als die je al iets zegt);
  • Een narratieve blik op je team: Hoe kijk ik naar mijn team en wat is mijn perceptie op relaties en verbindingen? Hoe kan ik sturing geven op een inclusieve en heldere manier?
  • Inzicht in dominante en alternatieve narratieven: verruimen van perspectief en vergroten van handelingsmogelijkheden

Carla Maria Verwer kan daarbij je klankbord zijn. We beginnen met wat er is en wat er op dit moment betekenisvol voor je is. Er is altijd aandacht voor persoonlijke kwaliteiten, waarden en overtuigingen en voor de context waarbinnen je werkt en leeft. “Ik werk op een lichtvoetige manier. Omdat ik er van uitga dat er dan meer ruimte ontstaat om de dingen die van belang zijn te verkennen. Technieken en modellen waar ik in getraind en voor gecertificeerd ben en graag mee werk: Narratieve Therapie en Counseling, Krachtgericht Coachen (evidence based benadering voor leren en coachen), de CSR-methode (Chronische Stress Reversal – een psycho-biologische evidence based benadering van stress en burn-out), Transactionele Analyse, Voice Dialogue, Real Drives en  Jung Type index (MBTI).” Ik hoor graag van je.