Aanbod op Maat

“Ik bied graag een dag aan waar jij als deelnemer mee verder kunt – dat kan alleen als het aanbod zo veel mogelijk is afgestemd op de werkcontext van de deelnemers. Na aanmelding en voor aanvang hoor ik graag van alle deelnemers waar je de betreffende masterclass meer zicht op wil krijgen, en waar je meer van wil kunnen aan het einde van de dag. Zo wordt het programma een afgestemd aanbod op de aanwezige kennis, vaardigheden en leerdoelen van de deelnemers. Dat maakt een groepstraining juist zo waardevol – de aanwezige ervaring gebruiken en met elkaar aan de slag: leren door samen te spelen, te kijken en te interpreteren. Dit zijn belangrijke ingrediënten van de trainingsdagen van de School voor Narratief Leiderschap.”