Masterclass Expressief Stemgebruik: over het spreken, het luisteren en de stilte in Transactie en Interactie

Je wordt geboren, je zet het op een brullen en de aanwezigen slaken een zucht van verlichting. Er is geluid – alles komt goed. In deze Masterclass staan we stil bij dat geluid. Niet bij die eerste schreeuw per se, maar bij het geluid dat, en de stilte die je je hele leven gewend bent te maken.

Er is veel te ontdekken aan je stem, een instrument dat het meestal gewoon goed (genoeg) doet. In deze Masterclass nodigen we je uit hierbij stil te staan. Samen met de inhoud van je woorden, draagt je stem je bedoelingen. We zijn gewend nadruk te leggen op wát je zegt, de inhoud. In deze Masterclass ligt de nadruk op het spreken zelf, om het vergroten van de mogelijkheden die je met je stem hebt. Je leert luisteren naar én spelen met je stem.

Via praktische methoden onderzoeken we de mogelijkheden die je hebt, leer je spelen met aandacht geven en nemen, en wat de nadruk op stem kan doen voor de interactie in jouw praktijk. Je leert luisteren naar de stem op een manier die je aandachtig maakt voor de woorden en voor de taal van het non-verbale. Met aandacht voor de overdracht – kunnen spelen met aandacht trekken en aandacht geven. Aan woorden die voor jou van belang zijn, de ondersteunende stilte, voor de ruimte die nog niet gezien of gevoeld wordt, door iets heel precies juist wel of niet te zeggen. De aandacht voor adem. De ruimte voor de stilte.

“There is no such thing as a correct voice. There is no right way – there are only a million wrong ways, which are wrong because they deny what would otherwise be affirmed. Wrong uses of the voice are those that constipate feeling, constrict activity, blunt expression, generalize experience, coarsen intimacy. These blockages are multiple and are the results of acquired habits that have become part of the automatic vocal equipment; unnoticed and unknown. So the work is not how to do but how to permit: how, in fact, to set the voice free. And since life in the voice springs from emotion, drab and uninspiring technical exercises can never be sufficient.” – Cicely Berry, stemtrainer van de Royal Shakespearian Society

Deze Masterclass gaat over expressief stemgebruik binnen een therapeutische context: over afstemmen en muzikaliteit. We onderzoeken stemgebruik aan de hand van concepten uit de Transactionele Analyse (TA). Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers, exploreren we het bewustzijn én het inzetten van jouw stem in interactie en transactie met je cliënten. Over hoeveel geluid je gewend bent te maken. En over wat er nog meer in het vat zit. Je leert luisteren voorbij de woorden. Naar wat de stem en de stilte je voor informatie geven. En welke informatie jouw stem geeft.

Trainer voor de deze dag is Carla Maria Verwer. Zij is een van de docenten van de Specialisatie Integratieve Puber-en Jongeren van de druppel-academy. Carla Maria heeft een achtergrond als theatermaker en is trainer in leiderschap met de nadruk op gezond werken. Zij is oprichter van de School voor Narratief Leiderschap. Het aanbod van de school richt zich op Speelsheid, verruimen van Perspectief en bewust (her)positioneren. Drie pijlers die ook in een therapiepraktijk van belang zijn. Op de toneelschool heeft zij via de stemlessen leren spelen – een waardevolle ervaring wat maakt dat zij graag deze dag aanbiedt.

 

“Ik bied graag een dag aan waar jij als deelnemer mee verder kunt – dat kan alleen als het aanbod zo veel mogelijk is afgestemd op de werkcontext van de deelnemers. Na aanmelding en voor aanvang hoor ik graag van alle deelnemers waar je meer zicht op wilt krijgen en waar je meer van wil kunnen aan het einde van de dag. Zo wordt het programma een afgestemd aanbod op de aanwezige kennis, vaardigheden en leerdoelen van de deelnemers. Dat maakt een groepstraining juist zo waardevol – de aanwezige ervaring gebruiken en met elkaar aan de slag: door te spreken, te luisteren en te interpreteren. Dit zijn belangrijke ingrediënten van de trainingsdagen van de School voor Narratief Leiderschap. Ik hoop je te ontmoeten op 16 april!”

Aanmelden kan via: www.druppel-academy.nl